Neogotycki kościół rzymskokatolicki położony przy ulicy Michała Kajki to budowla powstała na początku XX wieku, pamiętająca czasy obu wielkich wojen. Od czego się jednak zaczyna historia tej świątyni?

Przed Katolikami

Zanim w Mikołajkach oraz całych Mazurach na dobre zadomowiła się wiara rzymskokatolicka, tereny te były przede wszystkim ewangelickie. Wiele aktualnych kościołów służących temu właśnie kultowi, wcześniej było luterańskimi. Podobnie było w przypadku kościoła Matki Bożej Różańcowej, którego historia rozpoczyna się wraz z wybudowaniem Ewangelickiego Domu Ludowego przy ulicy Michała Kajki.

Budynek służył Ewangelikom przez wiele lat. Urządzano w nim wieczorki i przedstawienia, a dzieci przychodziły tu na lekcje katechezy. Połowę budynku stanowiła natomiast część mieszkalna. Wszystko zmieniło się jednak wraz z obiema wielkimi wojnami, których skutkiem był odpływ ewangelickich Mazurów do Niemiec oraz przypływ na te tereny wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego.

Plany budowy nowego kościoła

Pomysł budowy nowego kościoła dla wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego powstał w latach 30. XX wieku. Prawdopodobnie w 1933 roku obecny wtedy Biskup Warmiński Maksymilian Koller przekazał z funduszu św. Bonifacego pieniądze na zakup małego domku przy ulicy Michała Kajki 27, tuż obok wspominanego wcześniej Ewangelickiego Domu Ludowego. Budynek podzielono na dwie części – kaplicę oraz część mieszkalną, w której zamieszkali opiekujący się kaplicą państwo Dankowscy. Zakupiono także plac koło domu z przeznaczeniem na budowę nowego kościoła. Przygotowane zostały plany architektoniczne, a projekt budynku został zatwierdzony. Zaczęto także gromadzić materiały budowlane. Niestety wkrótce wybuchła II wojna światowa, przez co nie rozpoczęto budowy świątyni.

Początki nowej świątyni

Po zakończeniu wojny wznowiono prace mające na celu przygotowanie świątyni dla miejscowej wspólnoty katolickiej. Porzucono jednak plany budowy nowego budynku kościelnego. Zamiast tego postanowiono przystosować do potrzeb kultu religijnego nieużywany już Ewangelicki Dom Ludowy.

Nowa wspólnota duszpasterska została powołana w 1948 roku, a przewodzić jej miał proboszcz, ksiądz Jan Latocha. Przed nim oraz licznymi wiernymi czekało jednak wiele pracy. W czasie wojny we wspomnianym budynku mieściła się remiza. Została ona później zdewastowana przez wojska sowieckie, który uczyniły z niej stajnie. Ostatecznie gmach nie miał drzwi, okien, ani nawet podłóg.

Prace renowacyjne podjęto we wrześniu 1948 roku. Powiększono budynek kościoła, dzięki połączeniu prywatnego mieszkania z głównym pomieszczeniem. W miejscu dawnej części mieszkalnej znalazło się prezbiterium z ołtarzem przeniesionym z kaplicy z domu państwa Dankowskich. Wylano posadzki, ściany obito boazerią, przygotowano nowe drzwi główne, wybudowano schody i wycementowano chodnik przy kościele. Wierni bardzo chętnie angażowali się w przygotowanie starego budynku do potrzeb kultu katolickiego, zwykle pracując za darmo. Ich prace zostały zwieńczone sukcesem już 3 miesiące później. Budynek stał się kościołem, stara kaplica w małym domu obok została zamieniona w plebanię.

Za zgodą Kurii Biskupiej ksiądz Władysław Dudziak, mrągowski proboszcz, poświęcił świątynię.

Rozwój kościoła

Następne lata to dalsze prace nad kościołem od strony wizualnej, jak i funkcjonalnej. Wykonano witraże okienne, namalowano też scenę Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 roku na ścianie tuż nad prezbiterium. W późniejszych latach dobudowano też wieżę według projektu mikołajczanina, pana Jerzego Matłocha na pamiątkę IV pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. W wieży zostały zawieszone dzwony Ave Maria i Jan Paweł II, ufundowane przez parafian. W 1994 roku obok kościoła wybudowana została grota z figurą Matki Bożej Różańcowej z Lourdes, później zakupiono i zamontowano nowoczesne organy kościelne, zaś w 2007 roku zamontowane dębowe boczne ołtarze – Ołtarz Miłosierdzia Bożego oraz Ołtarz Matki Bożej. W tym samym roku postawiono także pomnik ofiarom Białego Szkwału w postaci masztu statku oraz tablicę pamiątkową. Ostatnimi laty ponownie zaczęło się wiele zmieniać w neogotyckim kościele. Wstawiono nowe drzwi główne, postawiono ołtarz ku czci świętego Jana Pawła II z jego rzeźbą, zmieniono posadzki i wyremontowano prezbiterium i zakrystię. Z wewnętrznych ścian świątyni pozbyto się boazerii. Powstał także nowy dom parafialny z dużym parkingiem w miejscu, w którym prawdopodobnie miał wcześniej stanąć nowy budynek kościelny.

Nabożeństwa, święta i inne wydarzenia

Msze święte w kościele Matki Bożej Różańcowej odbywają się w niedziele i święta w godzinach 8:30, 10:00 i 12:00 oraz w dni powszednie o godzinie 18. Porządek mszy jest zmieniany na okres letni, to znaczy na lipiec i sierpień. Wtedy w niedziele i święta msze odbywają się o godzinach 8:00, 10:00, 12:00, 18:00 i 20:00, a w dni powszednie o 8:00 i 18:00. Msza odpustowa w święto Matki Bożej Różańcowej przypada na 7 października. Do ważnych wydarzeń w życiu parafii zaliczyć też można coroczny festiwal muzyki klasycznej „Skrzypce pod żaglami” oraz „Zaduszki Żeglarskie” z modlitwą za zmarłych na jeziorach żeglarzy, zakończone koncertem muzyki szantowej.

Źródła

Kościół Matki Bożej Różańcowej na Wikipedia.org
Parafia Matki Bożej Różańcowej na Wikipedia.org
Mikołajki – Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej na diecezjaelk.pl