ZZ

Wersja demo gry

Edytor map

Animowane GIF-y

Wiggles – Downloads (ruka.at)

Ikony

Zestaw ikon udostępnionych niegdyś na oficjalnej stronie Wigglesów. Można je wykorzystać jako obrazki konkretnych folderów. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym folderze, a następnie wybierz lewym przyciskiem Właściwości. Przejdź na kartę Dostosowywanie, naciśnij na przycisk Zmień ikonę, a następnie wskaż jedną z ikon. Zatwierdź naciskając dwa razy z rzędu przycisk OK.

Uwaga! Po przeniesieniu ikon w inne miejsce, należy powtórzyć wyżej opisaną czynność!

Tapety

Wygaszacz ekranu

Wspaniały wygaszacz ekranu przedstawiający Wigglesa przekopującego ekran naszego komputera. Aby go zainstalować, należy zapisać plik w folderze: C:\Windows\System32 Uwaga! Zapis w katalogu systemowym wymaga uprawnień administratora. Możliwe, że system poprosi o hasło.

W Windows 10 ustawienia Wygaszacza ekranu zostały nieco schowane. Aby ustawić nowy wygaszacz, naciśnij Start i ikonę koła zębatego, czyli Ustawienia. Wybierz kategorię Personalizacja, potem z menu bocznego Ekran blokady. Na dole strony znajduje się odnośnik Ustawienia wygaszacza ekranu – naciśnij go. W nowym oknie z listy wybierz pozycję o nazwie Wiggles. Pod przyciskiem Ustawienia możesz zwiększyć prędkość kopania karła. Obik napisu Czekaj możesz zmienić czas, po którym pojawiać się będzie wygaszacz podczas nieużywania komputera. Aby zatwierdzić zmiany naciśnij przycisk OK.