Spis treści:

 1. Jak uruchomić konsolę w grze Wiggles?
 2. Jak przygotować grę Wiggles do uruchomienia konsoli na platformie GOG?
 3. Jak przygotować grę Wiggles do uruchomienia konsoli na platformie Steam?
 4. Jak uruchomić konsolę w grze Wiggles?
 5. Jak uzyskać numer zaznaczonego obiektu?
 6. Jak powiększyć maksymalne punkty doświadczenia wybranego karła?
 7. Jak zwiększyć punkty doświadczenia wybranego karła w wybranych umiejętnościach?

Jak uruchomić konsolę w grze Wiggles?

Pierwsze uruchomienie konsoli w grze Wiggles wymaga otwarcia gry ze specjalnym parametrem, co osiąga się poprzez edycję skrótu do gry na Pulpicie lub w Menu Start. W pierwszym przypadku klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy Właściwości, w drugim klikamy prawym przyciskiem myszy, naciskamy na Więcej >, a następnie na Otwórz lokalizację pliku. Następnie klikamy na skrót prawym przyciskiem myszy i wybieramy Właściwości. W otwartym okienku przechodzimy na koniec pola Element docelowy i dopisujemy -console. Zatwierdzamy zmianę i uruchamiamy grę, aby skorzystać z konsoli.

Jak przygotować grę Wiggles do uruchomienia konsoli na platformie GOG?

GOG korzysta ze standardowych ścieżek plików w skrótach, dlatego aby korzystać z konsoli w grze Wiggles można skorzystać ze sposobu omawianego powyżej. Jeśli jednak chcesz uruchamiać grę przez klienta GOG Galaxy, parametr konsoli należy jednorazowo dodać bezpośrednio w aplikacji.

Aby to zrobić, należy uruchomić aplikację GOG Galaxy, znaleźć w jednej z dostępnych po lewej stronie kart grę Wiggles i nacisnąć na nią. Na stronie gry należy nacisnąć na przycisk opcji () i wybrać kolejno Zarządzaj instalacją i Konfiguruj…. W nowo otwartym oknie zaznaczamy funkcję Niestandardowe pliki wykonywalne / parametry, i przy Pliku 2 w polu Parametry wpisujemy -console i wprowadzamy dowolną Etykietę do pliku. Przygotowanie kończymy naciskając przycisk OK.

Aby uruchomić grę z parametrem umożliwiającym korzystanie z konsoli w grze Wiggles należy teraz na stronie gry w aplikacji GOG Galaxy ponownie nacisnąć na przycisk opcji () i z menu Dodatkowe pliki wykonywalne wybrać plik z wprowadzaną wcześniej etykietą.

Jak przygotować grę Wiggles do uruchomienia konsoli na platformie Steam?

Steam używa specjalnych odnośników do gier zamiast pełnych ścieżek do plików, dlatego aby korzystać z konsoli w grze trzeba ją uruchamiać bezpośrednio ze wspomnianej aplikacji. Najpierw jednak należy jednorazowo dodać specjalny parametr do uruchamiania gry.

Aby to zrobić należy uruchomić Steam i przejść do Biblioteki, a następnie znaleźć grę Wiggles na liście, kliknąć na jej nazwę prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości. W okienku, które się otworzy, w sekcji OPCJE URUCHAMIANIA należy dopisać -console. Okienko można zamknąć.

Jak uruchomić konsolę w grze Wiggles?

Konsolę w grze Wiggles można uruchomić tylko, jeśli gra została uruchomiona z odpowiednim parametrem. Aby uruchomić okienko konsoli w trakcie gry należy nacisnąć klawisz Scroll Lock na klawiaturze. Ponowne naciśnięcie tego klawisza wyłącza konsolę.

Jak uzyskać numer zaznaczonego obiektu?

W celu użycia niektórych komend konieczne jest użycie unikalnego numeru przedmiotu lub karła. Uzyskujemy go w prosty sposób, zaznaczając przedmiot, otwierając konsolę, a następnie wpisując następującą komendę:

get selected_object

Komendę potwierdzamy przyciskiem ENTER. W oknie konsoli, zaraz pod użytą komendą pojawi się numer aktualnie zaznaczonego przedmiotu lub karła.

Jak powiększyć maksymalne punkty doświadczenia wybranego karła?

Na początku gry maksymalne punkty doświadczenia karłów wynoszą 100 i rosną o 20 z każdą kolejną generacją małych bohaterów. Maksymalna ilość do jakiej może się ta liczba powiększyć to 200.

Za pomocą poniższej komendy można powiększyć liczbę maksymalnego doświadczenia karłów do wspomnianego poziomu 200 punktów. Aby tego dokonać, należy najpierw wybrać jednego z karłów, włączyć konsolę i użyć komendy pozwalającej poznać numer przypisany do zaznaczonego przez nas skrzata. Następnie korzystamy z poniższej komendy:

add_attrib Y atr_ExpMax X

Komendę zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Wartość Y zamieniamy na wcześniej uzyskany numer karła, a X na nową maksymalną liczbę punktów doświadczenia. Warto pamiętać, że te ostatnie wartości wpisujemy w postaci 1.00, która oznacza 100 punktów.

Tak więc dla przykładu, aby zmienić maksymalną ilość punktów doświadczenia karła o numerze 1000 do wartości 200 punktów, należy skorzystać z następującej komendy:

add_attrib 1000 atr_ExpMax 2.0

Jak zwiększyć punkty doświadczenia wybranego karła w wybranych umiejętnościach?

Karły zdobywają punkty doświadczenia dosyć wolno – czy to kopiąc, produkując, czy walcząc. Używając konsoli można ten proces znacząco przyspieszyć. Maksymalna ilość punktów doświadczenia w pojedynczych dziedzinach ograniczona jest jednak do 100, a jeśli dodawana wartość przekroczy maksymalne doświadczenie karła, wartość innych umiejętności zostanie odpowiednio zmniejszona!

Aby zwiększyć punkty doświadczenia w wybranej umiejętności, należy najpierw wybrać jednego z karłów, włączyć konsolę i użyć komendy pozwalającej poznać numer przypisany do zaznaczonego przez nas skrzata. Następnie korzystamy z poniższej komendy:

add_expattrib Y exp_Z X

Komendę zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Wartość Y zamieniamy na wcześniej uzyskany numer karła, a X na liczbę punktów doświadczenia, które chcemy dodać do umiejętności. Warto pamiętać, że te ostatnie wartości wpisujemy w postaci 1.00, która oznacza 100 punktów. Wartość Z natomiast zamieniamy na oryginalną nazwę umiejętności według poniższej listy:

Holz – Drewno
Metall – Metale
Stein – Kamienie
Service – Usługa
Energie – Alchemia
Nahrung – Jedzenie
Transport – Budowa i transport
F_Kungfu – Kung Fu
F_Twohanded – Walka dwuręczna
F_Ballistic – Broń palna
F_Defense – Obrona
F_Sword – Walka na miecze

Tak więc dla przykładu, aby zwiększyć umiejętność Jedzenie karła o numerze 1000 o 30 punktów, należy skorzystać z następującej komendy:

add_expattrib 1000 exp_Nahrung 0.3

Pozostałe komendy

 • qnew Object: Creates the desired object on the mouse pointer
 • del number: destroys the object to which the number belongs
 • perfwin: Shows small window with current frame rate, polygon count and other number salad at Very Happy
 • toggle_wf: Activate wireframe mode (de)
 • perfoptions: Shows game options? to — untested
 • screenvibe a b c d e f g: Needs 7! Arguments and makes the image wobble Very HappyVery Happy
 • set_time_factor: Adjust the speed of the game ‘acceleration factor (attention, can lead to crashes!)
 • gamesave Name: Save Game
 • gameload Name: Load Game