Poniżej znajduje się pełna lista skrótów klawiaturowych oraz funkcji myszy, które pozwalają na bezproblemowe obsługiwanie gry Wiggles. Przyciski przypisane do myszy można dowolnie zmieniać w menu głównym.

KlawiszFunkcja
CTRL (lub kółko myszy)Obracanie kamery
CTRL + prawy przycisk myszyPrzesunięcie kamery
CTRL + lewy przycisk myszy (lub kółko myszy)Zmiana powiększenia obrazu
Poruszenie kółkiem myszyZmiana powiększenia obrazu
Cyfry z klawiatury numerycznej (1-9)Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi
ekranami
5 z klawiatury numerycznejWycentrowanie obrazu
* z klawiatury numerycznejPrzybliżenie obrazu
/ z klawiatury numerycznejOddalenie obrazu
ALTWykonanie funkcji dodatkowej (w połączeniu z kilknięciem myszy)
ALT + lewy przycisk myszy na Wigglesie,wrogu lub przedmiociePodniesienie lub użycie przedmiotu, zaatakowanie wroga, przejęcie wrogiego budynku lub przydzelenie karła do budynku, itp.
SHIFTWybór kilku karłów lub przedmiotów
TABPrzełączanie pomiędzy karłami lub budynkami na liście
HomeWycentrowanie kamery na zaznaczonym karle lub budynku
EndPrzełączanie pomiędzy karłami lub budynkami na liście (??)
InsertWłączenie wybranego karła do automatycznego przydzielania zadań
DeleteWyłączenie wybranego karła z automatycznego przydzielania zadań
PageUpPrzesunięcie czasu pracy wybranego karła o 1 godzinę do przodu
PageDownPrzesunięcie czasu pracy wybranego karła o 1 godzinę do tyłu
ESCPowrót do głownego menu lub pominięcie animacji
+ i – na klawiaturze numerycznejZwiększenie / zmniejszenie szybkości gry (2x /4x)
CTRL+ 0-9Przyporzàdkowanie do grup
0-9Wybór grupy (podwójne naciśnięcie centruje kamerę na grupie)
PauseZatrzymanie i wznawianie rozgrywki
F1Pomoc
F2Szybki zapis
F3Lista karłów
F4Lista placówek produkcyjnych
F5Lista wynalazków
F6Drzewo genealogiczne
F7Dziennik
F8Włącz / wyłącz kamerę śledzącą wybranego karła
F9Upuść zawartość ekwipunku wybranego karła