Rozwijając technologię karłów, całkiem szybko można się przekonać, że niektóre budynki do pracy wymagać będą źródła energii elektrycznej, którą produkuje się w specjalnych elektrowniach. Energia ta występuje w 3 kategoriach mocy, które potrzebne będą zależnie od stopnia zaawansowania budynku. Elektrownie uzupełnia się odpowiednimi surowcami, by mogły kontynuować produkowanie energii, a podczas uzupełniania karły zdobywają doświadczenie w alchemii.

W poniższej tabeli wypisane zostały typy elektrowni występujących w grze wraz z kategorią produkowanej przez nie energii, surowami potrzebnymi do produkcji, zdobywanym doświadczeniem oraz miejscem, w którym można przygotować taki budynek.

Nazwa budynku lub produktu
Kod
Kategoria energiiSurowce do produkcji energiiDoświadczenie z uzupełniania surowcówMiejsce produkcji
Elektrownia chomicza
Laufrad
1Alchemia: +2Warsztat ciesielski
Metalowa drabina
Leiter_Metall
1Tartak
Silnik parowy
Dampfmaschine
2Alchemia: +5
Reaktor
Reaktor
3Alchemia: +10